Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » GOSPODARKA ODPADAMI » Informacje dla podmiotów odbierających odpady » Wzór sprawozdań kwartalnych dla podmiotów odbierających odpady

      Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierajacy odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do sporządzania spraozdań kwartalnych. Sprawozdanie należy przekazać burmistrzowi w terminie do końca miesiąca następującego po kwartele, którego dotyczy.