Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia-2003

Zarządzenia-2003

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 51/03 - z dnia 29 grudnia 2003r.
w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2004 roku.
Zarządzenie nr 49/03 - z dnia 10 grudnia 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kłecku, przy ul. Targowej.(brak zał.)
Zarządzenie nr 48/03 - z dnia 28 października 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy ul. Kasztanowej.
Zarządzenie nr 47/03 - z dnia 16 października 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Charbowie, gmina Kłecko.(brak zał.)
Zarządzenie nr 46/03 - z dnia 15 grudnia 2003r.
w sprawie projektu Budżetu Gminy na 2004 rok.
Zarządzenie nr 45 - z dnia 12 grudnia 2003r.
w sprawie zwolnienia dyrektora GZOEiAO
Zarządzenie nr 44 - z dnia 27 listopada 2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Zarządzenie nr 43/03 - z dnia 15 września 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, położonej w Kłecku, przy ul. Domańskiego 6.(brak zał.)
Zarządzenie nr 42 - z dnia 6 października 2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Zarządzenie nr 41 - z dnia 30 września 2003r.
w sprawie zmiany budżetu na 2003r.
Zarządzenie nr 40 /03 - z dnia 26 września 2003r.
w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Polska Wieś.
Zarządzenie nr 39 - z dnia 29 sierpnia 2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Zarządzenie nr 38/03 - z dnia 19 sierpnia 2003r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - gruntu budowlanego – działka nr 160/1 w Dębnicy oraz 3 lokali mieszkalnych: - nr 1, 2 i 3 w budynku nr 7 w Dębnicy.(brak zał.)
Zarządzenie nr 37/03 -z dnia 19 sierpnia 2003 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12 mieszkalnych: - w wejściu A nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, oraz w wejściu B nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, w budynku nr 5, przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.(brak zał)
Zarządzenie nr 36/03 - z dnia 19 sierpnia 2003r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 5, 6, i 7 w budynku nr 12, przy ul. Dworcowej w Kłecku.(brak zał)
Zarządzenie nr 35/03 - z dnia 14 sierpnia 2003r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Michalczy, gmina Kłecko.(brak załączników)
Zarządzenie nr 34/03 -z dnia 14 sierpnia 2003 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Polskiej Wsi, gmina Kłecko.(brak załącznika)
Zarzrządzenie nr 33/03 - z dnia 31 lipca 2003r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Zarządzenie nr 32/03 - z dnia 14 lipca 2003 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w budynku nr 6, przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku.(brak załącznika)
Zarządzenie nr 31/03 - z dnia 14 lipca 2003 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 4 w budynku nr 21, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku. (brak załącznika)
Zarządzenie nr 30/03 - z dnia 14 lipca 2003r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w budynku nr 20, przy ul. Karniszewskiej w Kłecku. (brak załącznika)
Zarządzenie NR 29/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Krystyny Skawińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie NR 28/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Sylwi Pankowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie NR 27/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Doroty Ciesielskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarzadzenie NR 26/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Marleny Baumert nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie NR 25/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Beaty Trocha nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 24/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Justyny Kasprzak - Rzeźniczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 23/03 z dnia 14 lipca 2003r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani mgr Małgorzaty Zielińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 22/03 - z dnia 5 czerwca 2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Zarządzenie Nr 21/03 z dnia 3 czerwca 2003r.
w sprawie: dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 20/03 z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach na rok szkolny 2003/2004.
Zarządzenie nr 19/03 z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku na rok szkolny 2003/2004.
Zarządzenie nr 18/03 z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działyniu na rok szkolny 2003/2004.
Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Dębnicy na rok szkolny 2003/2004.
Zarządzenie NR 16/03 z dnia 27 maja 2003r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego dla Gimnazjum na rok szkolny 2003/2004.
Zarządzenie nr 15/03 - z dnia 15 maja 2003r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (brak danych)
Zarządzenie Nr 14/03 z dnia 22 kwietnia 2003r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku.
Zarządzenie Nr 13/03 z dnia 5 kwietnia 2003r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku.
Zarządzenie Nr 12/03 z dnia 22 kwietnia 2003r.
w sprawie: ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2003 roku.
Zarządzenie Nr 11/03 z dnia 03 kwietnia 2003r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zmówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kłecko oraz podległych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 10/03 z dnia 19 lutego 2003 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2 lokali mieszkalnych nr 1 i nr 6 w budynku nr 9, przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku.
Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 24 lutego 2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok.
Zarządzenie Nr 8/03 z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
Zarządzenie Nr 7/03 z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kłecko w zakresie zarządu mieniem dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Zarządzenie Nr 6/03 z dnia 21 stycznia 2003r.
w sprawie: określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Zarządzenie Nr 5/03 z dnia 21 stycznia 2003r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Zarządzenie Nr 4/03 z dnia 13 stycznia 2003r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2003r.
Zarządzenie Nr 3/03 z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.
Zarządzenie Nr 2/03 z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie: rocznych list osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu na 2003r.
Zarządzenie Nr 1/03 - z dnia 20 stycznia 2003r.
w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Kłecko.