Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia-2004

Zarządzenia-2004

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 42/04 z dnia 21 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 36.
Zarządzenie Nr 40/04 z dnia 21 października 2004r.
w sprawie zbycia nieruchomości - gruntu zabudowanego stacją transformatorową położoną w Kłecku, przy ul. Targowej.
Zarządzenie Nr 38/04 z dnia 30 września 2004r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kłecku, przy ul. Targowej.
Zarządzenie Nr 37/04 z dnia 01 września 2004r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczen woli w imieniu Gminy Kłecko w zakresie zarzadu mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Działyniu
Zarządzenie Nr 36/04 z dnia 01 września 2004r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kłecko w zakresie zarzadu mieniem dla Dyrektora Gimnazjum w Kłecku
Zarządzenie Nr 35/04 z dnia 01 września 2004r.
w sprawie wręczania medalu pamiątkowego z okazji „750 lecia nadania praw miejskich Kłecku”.
Zarządzenie Nr 34/04 z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 33/04 z dnia 30 sierpnia 2004r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Działyniu.
Zarządzenie Nr 32/04 z dnia 16 sierpnia 2004r.
w sprawie sporządzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Gimnazjum w Kłecku.
Zarządzenie Nr 31/04 z dnia 19 lipca 2004 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Kłecko.
Zarządzenie Nr 30/04 z dnia 09 lipca 2004r.
w sprawie: wprowadzenia aneksu do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko z dnia 30 kwietnia 1997r.
Zarządzenie nr 29/04 z dnia 08 lipca 2004r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Kłecku.
Zarządzenie nr 28/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
W sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 27/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Wiesławy Pakulskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 26/04 z dnia 21 czerwca 2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Działyniu.
Zarządzenie nr 25/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Kłecku.
Zarządzenie nr 24/04 z dnia 09 czerwca 2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kłecku.
Zarządzenie nr 23/04 z dnia 31 maja 2004r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2004 rok
Zarządzenie nr 22/04 z dnia 21 maja 2004r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Zarządzenie nr 21/04 z dnia 19 maja 2004r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kłecku.
Zarządzenie nr 20/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
Zarządzenie nr 19/04 z dnia 30 kwietnia 2004r.
sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.
Zarządzenie nr 18/04 z dnia 21 kwietnia 2004r.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych .
Zarządzenie nr 17/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Gorzuchowo
Zarządzenie nr 16/04 z dnia 15 kwietnia 2004r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Kłecko w zakresie zarządu mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kłecku.
Zarządzenie nr 15/04 z dnia 15 kwietnia 2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kłecku.
Zarządzenie nr 14/04 z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Brzozogaj
Zarządzenie nr 13/04 z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Gorzuchowo
Zarządzenie nr 12/04 z dnia 17 marca 2004r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Kłecku.
Zarządzenie nr 11/04 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu iwestycyjnego długoterminowego w złotych.
Zarządzenie nr 10/04 z dnia 03 marca 2004 r.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok
Zarządzenie nr 9/04 z dnia 01 marca 2004 r.
w sprawie wykonawczego budżetu Gminy Kłecko na 2004 rok
Zarządzenie nr 8/04 z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy Kłecko oraz ustalenia dokumentacji i przyjetych zasad rachunkowości
Zarządzenie nr 7/04 - z dnia 18 lutego 2004r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 6/04 - z dnia 2 stycznia 2004r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku nr 27, przy ul. Słonecznej w Kłecku.(brak zał.)
Zarządzenie nr 5/04 - z dnia 2 lutego 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie zbywania nieruchomości Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 4/04 - z dnia 29 stycznia 2004r.
w sprawie zbycia nieruchomości - gruntu zabudowanego stacją transformatorową położoną w Kłecku, przy ul. Jarzębinowej.
Zarządzenie nr 3/04 - z dnia 7 stycznia 2004r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Kłecku, przy ul. Jarzębinowej.(brak zał.)
Zarządzenie nr 2/04 - z dnia 26 stycznia 2004r.
w sprawie rocznych list osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu na 2004r.
Zarządzenie nr 1/04 - z dnia 5 stycznia 2004r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,położonej w Wijkowyji, gmina Kłecko.(brak załącznika)