Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia-2005

Zarządzenia-2005

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie: zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Kłecko oraz ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości.
Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005r.
Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Kłecko na 2006r.
Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Gminy Kłecko na czas zewnetrznego zagrożenia bezpieczenstwa panstwa i wojny.
Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 18 listopada 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Danuty Bodus nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 15 listopada 2005r.
w sprawie:projektu Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 28 października 2005r.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Kłecko”
Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 30 września 2005r.
w sprawie:zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 29 września 2005r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok.
Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 01 września 2005 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
Zarządzenie Nr 17a/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia - 2 lkoale mieszkalne nr 1 i 4, w budynku nr 16-A, przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku
Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Grabiasz nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Tomczak nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Waldemara Szczepaniaka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 13/05 z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Pilachowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia - 2 działki gruntowe położone w Wilkowyji, gmina Kłecko
Zarzadzenie Nr 11/05 z dnia 06 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kaźmierczak – Pućka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarzadzenie Nr 10/05 z dnia 06 lipca 2005 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Siostry Wiesławy Albrecht nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 9a/05 z dnia 5 lipca 2005r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 3 lokale mieszkalne nr 1,2,3 w budynku nr 39, przy ul. Dworcowej w Kłecku
Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2005 rok
Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 28 czerwca 2005r.
w sprawie zamknięcia wylewiska nieczystosci płynnych w Brzozogaju
Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 9 czerwca 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego długoterminowego w złotych.
Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 25 maja 2005r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Dziecmiarki
Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 1 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 3 marca 2005r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę kanalizacji sanitarnej Kłecku ulice Ustronie i Czarnieckiego”
Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 5 stycznia 2005r.
w sprawieo ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 lokal mieszkalny nr 3, w budynku nr 6 , przy ul. Dworcowej w Kłecku .
Zarzadzenie nr 1/05 z dnia 5 stycznia 2005r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1 lokal mieszkalny nr 2, w budynku nr 16 - A, przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku .