Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia - 2007

Zarządzenia - 2007

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 37/2007 z dnia 15 listopada 2007r>>>
w sprawie: projektu Budżetu Gminy na rok 2008r>>>>
Zarządzenie Nr 36/07 z dnia 23 listopada 2007r>>>
w sprawie: zmiany budżetu na rok 2007
Zarządzenie Nr 35/2007 z dnia 12 listopada 2007r>>>
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ INNE USŁUGI TRANSPORTOWE DLA GMINY KŁECKO”
Zarządzenie Nr 34/2007 z dnia 12 listopada 2007r>>>
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na „DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ INNE USŁUGI TRANSPORTOWE DLA GMINY KŁECKO” i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 31 paxdziernika 2007r>>>
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy plaży.
Zarządzenie Nr 32/07 z dnia 15 października 2007r>>>
w sprawie: zmiany Budżetu Gminy Kłecko na rok 2007>>>
Zarządzenie nr 31/2007 z dnia 16 października 2007r>>>
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Kłecku, przy ul. Kasztanowej>>>
Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 26 września 2007r>>>
w sprawie : ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 25 września 2007r>>>
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.>>>
Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 7 września 2007r>>>
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzeczym 2007/2008.
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 7 września 2007r>>>
w sprawie: wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę węgla i miału węglowego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
Zarządzenie Nr 24/2007 z dnia 7 września 2007r>>>
w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008.
Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 7 września 2007r>>>
w sprawie: wyznaczenia spśród podległychsamorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni na terenie gminy Kłecko w sezonie grzewczym 2007/2008 i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek.
Zarządzenie Nr 22/07 z dnia 06 września 2007r>>>
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Wilkowyja>>>
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r>>>
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębnicy.
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r>>>
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
Zarządzenie nr 19/07 z dnia 13 sierpnia 2007>>>
w sprawie zmiany budżetu gminy Kłecko na rok 2007>>>
Zarządzenie Nr 18/2007 z dnia 6 sierpnia 2007r>>>
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Krystman Ksel nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 17 z dnia 29 czerwca 20007r>>>
w sprawie : określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 maja 2007r.>>>
W sprawie: wyrażenia zgody na zmianę udziałów przynależnych do zbytych lokali w budynku,przy ul. Dworcowej 12 w Kłecku.
Zarządzenie Nr 14/07 z dnia 21 maja 2007r.>>>>
w sprawie opłat pobieranych przez ZGK w Kłecku
Zarządzenie Nr 13/07 z dnia 21 maja 2007r.>>>>
w sprawie wyboru oferty na zorganizowania wypoczynku letniego.
Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 25 kwietnia 2007r.>>>>
w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół.
Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 27 marca 2007r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2007 rok
Zarządzenie nr 10/2007 z dnia 23 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 3, przy ul. Armii Poznań w Kłecku
Zarządzenie nr 09/2007 z dnia 12 marca 2007r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania w Gminie Kłecko w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń...
Zarządzenie nr 08/2007 z dnia 12 marca 2007r.>>>>
w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 21/03 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 03 czerwca 2003r. o dostępie do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 07/2007 z dnia 5 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kłecku.
Zarządzenie nr 06/2007 z dnia 12 marca 2007r.>>>>
w sprawie zmian w Regulamine Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 05/2007 z dnia 5 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych w Kłecku, przy ul. Targowej.
Zarządzenie nr 04/2007 z dnia 5 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Charbowie, gmina Kłecko.
Zarządzenie nr 03/2007 z dnia 5 marca 2007r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 21, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku