Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia - 2010

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 45/2010 08.12.2010
w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu dnia wolnego od pracy za dzień 25 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 43/2010 03.12.2010
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 42/2010 z 26.11.2010
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi Gminy Kłecko oraz organów wykonawczych samorządu mieszkańców miasta Kłecko.
Zarządzenie Nr 41/2010 19.11.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 40/2010 15.11.2010
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds księgowości podatkowej w referacie planowania i finansów.
Zarządzenie Nr 39/2010 z 15.11.2010r.
w spr.ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2011-2017.
Zarządzenie Nr 38/2010 z 15.11.2010r.
dot.projektu uchwały budżetowej Gminy Kłecko na 2011 rok
Zarządzenie Nr 37/2010 04.11.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 36/2010 z 11.10.2010r.
W sprawie: wyznaczenia na obszarze Gminy Kłecko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Kłecko, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i wyboru Burmistrza Gminy Kłecko zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 35/2010 30.09.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kłecko.
Zarządzenie Nr 34/2010 04.10.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 32/2010 30.09.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 31/2010 21.09.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 3, przy ul. Armii Poznań w Kłecku.
Zarządzenie Nr 30/2010 01.09.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 29/2010 11.08.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 28/2010 06.08.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lucyny Kamińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 27/2010 28.07.2010
w sprawie przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
Zarządzenia Nr 26/2010 28.07.2010
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Zarządzenie Nr 25/2010 28.07.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 5, przy ul. Dr Juliana Domańskiego w Kłecku.
Zarządzenie Nr 24/2010 20.07.2010
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
Zarządzenie nr 23/2010 z 21.07.2010
w sprawie ogłoszenia naboru na na stanowisko zastepcy kierownika USC.
Zarządzenie Nr 22/2010 15.07.2010
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Kłecko.
Zarządzenie Nr 21/2010 07.07.2010
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Kraczek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 20/2010 30.06.2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 19/2010 21.06.2010
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 18/2010 31.05.2010
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 17/2010 24.05.2010
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 16/2010 11.05.2010
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
Zarządzenie Nr 15/2010 31.05.2010
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kłecku- działki 937/2 na działkę 929/2.
Zarządzenie Nr 14/2010 31.05.2010
w sprawie nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kłecku, przy ul. Czarnieckiego 9- działka nr 449/3.
Zarządzenie Nr 13/2010 31.05.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Czechy, Gmina Kłecko.
Zarządzenie Nr 12/2010 31.05.2010
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu stanowiącej wolny lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul.Zacisze 1 w Kłecku.
Zarządzenie Nr 11/2010 31.05.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 1,2 i nr 2 w budynku nr 2 oraz lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 w budynku nr 3 w Charbowie Gmina Kłecko.
Zarządzenie Nr 10/2010 31.05.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 2 i nr 3 w budynku nr 2, przy Placu Powstańców Wlkp. w Kłecku.
Zarządzenie Nr 9/2010 31.05.2010
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lokale mieszkalne nr 1 i nr 2 w budynku nr 3-A, przy ulicy Armii Poznań w Kłecku.
Zarządzenie Nr 8/2010 26.04.2010
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 30 marca 2010r.
w sprawie zaleceń dotyczących organizacji pracy gimnazjum, szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłecko na rok szkolny 2010/2011.
Zarządzenie Nr 6/2010 22.03.2010
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
Zarządzenie Nr 5/2010 15.02.2010
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko
Zarządzenie Nr 4/2010 04.02.2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bojanice i Kopydłowo Gmina Kłecko.
Zarządzenie Nr 3/2010 04.02.2010
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
Zarządzenie Nr 2/2010 28.01.2010
w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji
Zarządzenie Nr 1/2010 18.01.2010
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko