Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia - 2011

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 5 grudnia 2011r.
w sprawie zmian w Regulamine Organizacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 21 listopada 2011r.
W sprawie odwołania Pani mgr Beaty Sobańskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 26 października 2011 r.
W sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko.
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 25 października 2011r.
W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Działyniu.
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 25 października 2011r.
W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Działyniu.
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 13 października 2011r.
W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sylwestra Śliwińskiego w Świniarach.
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 26 września 2011 r.
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 352/3.
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 16 września 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r.
W sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Działyniu.
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kłecko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 20 lipca 2011r.
W sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek budżetowych gminy.
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 20 lipca 2011r.
W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 20 lipca 2011r.
w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko oraz sposobu określania celów i zadań, zarządzania ryzykiem związanym z ich realizacją i oceny stopnia ich osiągnięcia.
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 29 lipca 2011r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Natalii Maciuszek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 lipca 2011r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kaczmarek nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 12 lipca 2011r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 14 lipca 2011r.
w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds gospodarki gruntami w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 4 lipca 2011r.
W sprawie nabycia nieruchomości, położonej w Kłecku – działka nr 264/2 z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości sąsiedniej – działka 279/7.
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 4 lipca 2011r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 287/2.
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 4 lipca 2011r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 31/5.
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Kamili Anny Kozickiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Karczewskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 30 marca 2011r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 24 marca 2011r.
W sprawie zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kłecku, przy ul. Paderewskiego - działka nr 31/2 na rzecz użytkownika wieczystego.
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 10 marca 2011r.
W sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 23 lutego 2011r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 01 lutego 2011r.
w spr.opłat pobieranych przez ZGK w Kłecku
Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 28 stycznia 2011r.
w spr.ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds techniczno-inwestycyjnych.
Zarzadzenie Nr 2/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej we wsi Pruchnowo.
Zarządzenie Nr 01/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.