Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BURMISTRZ GMINY KŁECKO » ZARZĄDZENIA Burmistrza » Zarządzenia - 2012

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 52/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2012r.
Zarządzenia nr 51/12 z dnia 20 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 50/12 z dnia 30listopada 2012
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012 rok.
Zarządzenie nr 49/2012 z dnia 30 listopada2012
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/2 w Dębnicy
Zarządzenie nr 48/2012 z dnia 30 listopada 2012r
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste-lokal mieszkalny nr 5 połozony w Kłecku,przy Placu Powstańców Wielkopolskich 3.
Zarzadzenie nr 47/12 z dnia 20 listopada 2012r.
w sprawie procedur przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola z terenu Gminy Kłecko
Zrządzenia nr 46/2012 z dnia 20 listopada 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 3 polożonego w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 5B.
Zarządzenie nr 45/12 z dnia 14 listopada 2012r
w sprawie przedłożenia projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2013-2017
Zarządzenie 43/12 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie zmian Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 44/12 z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
Zarządzenie nr 42/2012 z dnia 22 października 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko
Zarzadzenie nr 41 z dnia 15 października 2012r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko
Zarzadzenie nr 40/2012 z dnia 12.10.2012r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 39/2012 z dnia 8 października 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 917 w Kłecku
Zarządzenie 38/2012 z dnia 08 października 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie gminy Kłecko
Zarządzenie nr 37/2012 z dnia 27 wrzesnia 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 36/2012 z dnia 31 sierpnia 2012
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 35/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenia nr 34/12 z dnia 30 sierpnia 2012r.
w sprawie naboru na stanowisko podinspektora ds obywatelskich w referacie społeczno organizacyjnym, gospodarki lokalowej i zdrowia.
Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 13 sierpnia 2012r.
w sprawie zminy budżetu Gminy Kłecko 2012r.
Zarządzenie nr 32/2012 z dnia 31 lipca 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 31/12 z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla Pana Andrzeja Gniatkowskiego ubiegzjącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 30/12 z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla Pana Piotra Kubalewskiego ubiegzjącego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie nr 29/12 z dnia 30 lipca 2012r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Janas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie 28/2012 z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 27/2012 z dnia 10 lipca 2012r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 26/2012 z dnia 09 lipca 2012r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds ochrony środowiska i gospodarki odpadami w referacie infrastruktury,gospodarki, kultury i rekreacji.
Zarządzenie nr 25/2012 z dnia 05 lipca 2012r.
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnej Komisj Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.i
Zarządzenie nr 24a/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zminany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na lata 2012-2017.
Zarządzenie nr 24/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 23/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds rolnictwa w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
Zarządzenie nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Zarządzenie nr 21/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds rolnictwa w referacie infrastruktury, gospodarki, kultury i rekreacji.
Zarządzenie nr 20/2012 z dnia 21 maja 2012
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębnicy.
Zarządzenie nr 19/2012 z dnia 14 maja 2012r.
w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Zarządzenie nr 18/2012 z dnia 9 maja 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 82/1 w Świniarach.
Zarządzenie nr 17/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 408 w Kłecku
Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r.
w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko podinspektora ds obsługi Rady w referacie społeczno-organizacyjnym, gospodarki lokalowej i zdrowia.
Zarządzenie nr 14/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 13/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.
w sprawie zaleceń dotyczących organizacji pracy gimnazjum, szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kłecko na rok szkolny 2012/2013.
Zarządzenie nr 12/2012 z dnia 30.03.2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2012r.
Zarządzenie nr 11/2012 z dnia 29 marca 2012r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kłecku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 10.
Zarządzenie nr 10/2012 z dnia 21 lutego 2012r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko 2012 rok
Zarzadzenie nr 9/2012 z dnia 24 lutego 2012
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 66 w Komorowie.
Zarzadzenie nr 8/2012 z dnia 24 lutego 2012
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zbudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 22 - działka 67/2.
Zarzadzenie nr 7/2012 z dnia 24 lutego 2012
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 2 i nr 3 położonych w Wilkowyji w budynku nr 2.
Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 10 lutego 2012
w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powoływania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 10 lutego 2012r.
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kłecko.
Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 01 lutego 2012r.
w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego członków.
Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kłecku przy ul. Armii Poznań 3 A
Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5 położonych w Kłecku przy ul. Ignacego Paderewskiego 15.
Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012r.
w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarach.