Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » FINANSE publiczne, BUDŻET, WPF » 2007

2007

Budżet Gminy Kłecko na 2007r.>>>>
Budżet na 2007 r. -
Zmiany w budżecie: 
 • Uchwały Rady zmieniające budżet:

 • Zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet:

Zarzadzenie Nr 11/07

Zarzadzenie Nr 16/07

Zarzadzenie Nr 19/07

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwota deficytu lub nadwyżki:

Informacje za rok budżetowy:
 • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżki NDS za IV kwartał 2006
 • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy nie dotyczy
 • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  Pomoc finansowana dla innych jednostek jst
 • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą nie wystąpiły
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty. Wykaz
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Pomoc publiczna
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: B. Redzik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (09/01/2007 12:47:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (10/01/2007 12:23:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/05/2008 15:15:15)