Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Oferty sprzedaży nieruchomości » Oferty - 2017r. » Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017

Lista wiadomości
Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 w Wilkowyji, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz współużytkowników wieczystych - działka nr 60 w obrębie Michalcza, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 20 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 13 października 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu - udziału w gruncie zabudowanym garażami, stanowiącym działkę nr 213/9 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na powiększenie nieruchomości sąsiedniej - działki nr 792/1 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 3 wejście A przy ul. Armii "Poznań" w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 2 w Wilkowyji, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 5 przy ul. Ustronie w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 5 maja 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku nr 2 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w drodze bezprzetargowej, w trybie wykonania roszczenia z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego - udziałów w gruncie stanowiącym działkę nr 213/9 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.