Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Wnioski do pobrania

Lista wiadomości
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości - wymagany w przypadku podziałów z art. 93, 94 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (opinia dotyczy zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy)
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości z art. 93, 94 UGN
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości w trybie art. 93, 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami (na podstawie istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy)
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości z art. 95 UGN
Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku gdy podział nie wymaga wydania opinii w formie postanowienia o jego zgodności z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy)
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
Wniosek o dokonanie rozgraniczania nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym nieruchomości (dla budynków, które posiadają nadany numer porządkowy)
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wniosek o nadanie nowego numeru porządkowego nieruchomości (dla budynków, które nie posiadają jeszcze numeru)
Wniosek o wykup komunalnego lokalu mieszkalnego
Wniosek o wykup lokalu komunalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy