Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP.
       Ustawa  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 782) nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
       Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 z 2007r., poz. 68) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym:
i można do niego zajrzeć także ze strony WWW naszego samorządu, po naciśnięciu na przycisk <BIP>.
Informacja publiczna dotycząca naszej  Gminy została podzielona na kategorie.
Główne z nich to:
  • Rada Miejska Gminy Kłecko,
  • Burmistrz,
  • Urząd Miejski Gminy Kłecko,
  • Inne jednostki organizacyjne Gminy,
  • Inne podmioty wykonujące zadania publiczne Gminy
Każda z nich została uszczegółowiona, a kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu.
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleźć w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów.
Po pierwsze - BIP jest tworzony w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych na bieżąco; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana.
Po drugie natomiast, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku - Dostęp do innych informacji publicznych .
Pozostałe przyciski menu mają charakter uzupełniający, bądź służą udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Eugeniusz Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (10/06/2003 08:15:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (31/08/2004 12:22:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (03/12/2015 09:16:34)