Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KONSULTACJE SPOŁECZNE (w innych sprawach) » Konsultacje projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko.

Zamieszcza się  do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w celu przeprowadzenia konsultacji, która trwać będzie od 04.12.2018 r. do 18.12.2018r. .Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres: klecko@klecko.pl . Opinia powinna być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.