Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KONSULTACJE SPOŁECZNE (w innych sprawach) » PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zamieszcza się  do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kłecko na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego, zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r., w celu przeprowadzenia konsultacji, która trwać będzie od 04.04.2018 r. do 27.04.2018r.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres:

klecko@klecko.pl

Opinia powinna być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.