Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KONSULTACJE SPOŁECZNE (zarządzone przez Burmistrza) » Konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw i osiedla gm. Kłecko

     Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Kłecko (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz. 10476), przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami gminy Kłecko dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko „w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko".
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych mieszkańców gminy Kłecko dotyczących treści projektu uchwały Rady w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedla Gminy Kłecko, która będzie trwać w okresie od dnia 21 stycznia 2019r. do 29 stycznia 2019 r. w formie zebrania od mieszkańców gminy Kłecko opinii, propozycji, uwag przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy przesyłać na adres: Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres: klecko@klecko.pl . Opinia powinna być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.