Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » KONSULTACJE SPOŁECZNE (zarządzone) » Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a także w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko nr XXXV/237/10 z dnia
20 września 2010 r. o konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego zamieszcza się  do publicznej wiadomości projekty uchwał Rady w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, a także zmiany uchwały
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy Kłecko, w celu przeprowadzenia konsultacji, która trwać będzie od 04.05.2017 r. do 17.05.2017 r.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu należy przesyłać na adres Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14 , 62-270 Kłecko lub drogą elektroniczną na adres:

klecko@klecko.pl

Opinia powinna być podpisana przez osobę opiniującą w sposób określony przepisami prawa.