Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PETYCJE » Rejestr petycji - 2016r.

Rejestr petycji - 2016r.

 L.p.
 Data
złożenia
petycji
 Podmiot wnoszący petycję
Przedmiot petycji
 Przewidywany
termin
załatwienia
 Dane o przebiegu
postępowania w tym
zasięganych opiniach
Sposób załatwienia petycji 
Skan
petycji 

1.

 

 

 

 

 

2.