Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE RIG.6733.17.2016
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie gminy Kłecko, na działkach nr: 810, 794, 790, 250/3, 789, 788, 787, 786, 785/1, 785/3, 784/1, 783, 782, 761, 760, 757 – ark. 11; 302 – ark. 4; 639, 652, 654, 658/3, 658/4, 660, 666, 678, 707, 704, 672, 674 – ark. 10, Miasto Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.25.2016
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej w Kłecku, projektowanej na terenie działek nr 558/1, 540, ark. 8, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.16.2016
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie gminy Kłecko, na działkach nr: 18 – ark. 1, obręb Dziećmiarki; 72, 74/2, 70, 37, 35/2, 35/1, 33, 32, 30/1, 30/2, 29/9, 29/8, 29/7, 28, 27, 26/2, 25/2, 25/4, 25/5, 12, 10, 75, 76, 77, 78, 82/2, 83/2, 85/2, 85/1, 87/1, 91 – ark. 1, obręb Czechy; 436/2 – ark. 7, Miasto Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.22.2016
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia obejmującego budowę świetlicy wiejskiej oraz miejsc postojowych (15 stanowisk, w tym 1 dla niepełnosprawnych), projektowanych na terenie położonym w miejscowości Działyń, na części działki nr 8/23, ark. 2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.09.2016
Projekt decyzji Nr RIG.6733.09.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz budowie nowego mostu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, projektowanej na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr nr 1, 2/1, 4, 5, 6 – ark. 1; 8/1, 8/2, 31/4, 2/2 – ark. 2.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.11.2016
Projekt decyzji Nr RIG.6733.11.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu Park&Ride i Bike&Ride, w ramach zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie parkingu, monitoring oraz wiata dla rowerów), projektowanych na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, ark. 3 oraz na części działek nr 822, 235/15, ark. 3.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.08.2016
Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 558/1, ark. 8.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.15.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek nr 158, 160, 141/1, 130, 87, 116, 127, 141/2, 123, 125/3, 131/2, 86, 75/2, 75/4, ark. 2, obręb Ułanowo.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.14.2016
zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek: nr 158, ark. 2, obręb Ułanowo nr 99, 100, 109, 141, 142, 122, 140 – ark. 1, obręb Charbowo
OBWIESZCZENIE RIG.6733.13.2016
zawiadomienie o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanej na terenie działek: nr 140 - ark. 1, nr 165, 163, 160 - ark. 2, obręb Charbowo nr 143 -ark. 2, obręb Ułanowo nr 22, 57, 55, 78, 77, 74, 73, 30, 72, 62, 63, 59, 46, 58, 31, 68, 69, 70/1, 71 – ark. 1, obręb Świniary 109, 108, 94, 80, 83, 81/3, 81/5, 81/2, 82/5, 81/4, 82/3, 82/5 – ark. 2, obręb Świniary.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.07.2016
projekt decyzji nr RIG.6733.07.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji oczyszczalni ścieków, polegającą na budowie, rozbudowie i przebudowie, zlokalizowaną na terenie położonym w Kłecku, na działce nr 412/2, ark. 6.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.09.2016
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, na wniosek: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (pełnomocnik Pan Krzysztof Pokorski SMP Projektanci Sp. j. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań), zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce oraz budowie nowego mostu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190, projektowanej na terenie działek nr 1, 2/1, 4, 5, 6 – ark. 1; 8/1, 8/2, 31/4, 2/2 – ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.12.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem drogowym i kładką nad rzeką Mała Wełna i infrastrukturą towarzyszącą, projektowanych na terenie działek nr 130/3, 129/2, ark. 1, położonych w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.11.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę parkingu Park&Ride i Bike&Ride, w ramach zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie parkingu, monitoring oraz wiata dla rowerów), projektowanych na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 949, 822, 235/15, ark. 3, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.10.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę linii oświetlenia drogowego przy projektowanej ścieżce rowerowej, wzdłuż drogi gminnej nr 283081P, zlokalizowanej na terenie działek nr 73, 81, 92, ark. 2, położonych w miejscowości Polska Wieś oraz na terenie działki nr 126, ark. 1, położonej w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.08.2016
w dniu 01.08.2016 r., przedsiębiorstwa EKO WODKAN Pana Tomasza Szustka, pełnomocnika Pani Marleny Gręzickiej, został przygotowany projekt decyzji nr RIG.6733.08.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 558/1, ark. 8.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2016
w dniu 29.07.2016 r., na wniosek: Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Odkrywcy” Pani Marzeny Serwatka, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego RIG.6733.03.2016 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania I-piętra istniejącego budynku kamienicy na przedszkole, na terenie położonym w Kłecku, działka nr 146, ark. 2.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2016
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym, w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001, na działkach ewid. nr: - 1, 5 - ark. 1; - 2/2, 8/2, 143/1, 143/2, 143/3 - ark. 2 - 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4; - 251/2 – ark. 5 - 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - 770/1 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, na działkach ewid. nr: - 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, na działkach ewid. nr: - 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2, 81 - ark. 2
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2016
zakończenie postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania I-piętra istniejącego budynku kamienicy na przedszkole, na terenie położonym w Kłecku, działka nr 146, ark. 2.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.08.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenia obejmującego budowę sieci wodociągowej, projektowanej na działce nr 558/1, ark. 8, położonej w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.06.2016
zakończenie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowanej na terenie położonym w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001, na działkach ewid. nr: - 1, 5 - ark. 1; - 2/2, 8/2, 143/1, 143/2, 143/3 - ark. 2 - 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4; - 251/2 – ark. 5 - 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - 770/1 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, na działkach ewid. nr: - 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 72, 346, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, na działkach ewid. nr: - 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2, 81 - ark. 2
OBWIESZCZENIE RIG.6733.07.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące modernizację oczyszczalni ścieków w Kłecku, polegającą na budowie, rozbudowie oraz przebudowie, projektowanej na terenie działki nr 412/2, ark. 6, gmina Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.05.2016
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę drogi gminnej, projektowanej na terenie działek nr 21, 27, 31/1, 46, 29, 47/1, 50/2, 48, 52, ark. 1, położonych w miejscowości Brzozogaj, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.05.2015
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę boiska do gry w piłkę nożną, projektowaną na części działek nr 19, nr 20/1, ark. 1, położonych w miejscowości Czechy, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.04.2015
wszczęcie postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę obiektów użyteczności publicznej (rozbudowa szkoły o dodatkowe sale lekcyjne i część sportową: salę sportową) wraz z zagospodarowaniem terenu: parkingiem, wjazdami na działkę oraz towarzyszącą infrastrukturą, projektowanych na terenie działek nr 56/3, 305, ark. 1, położonych w miejscowości Dębnica, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2016
wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jako zamierzenie obejmujące budowę gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowościach: miasto Kłecko, obręb 0001: - dz. nr 1, 5 - ark. 1 - dz. nr 2/2, 8/2, 143/4, 143/1, 143/2 - ark. 2 - dz. nr 279/7, 264/2, 287/3, 828/5, 262 - ark. 4 - dz. nr 251/2 – ark. 5 - dz. nr 947, 423/2, 424/1, 251/3 - ark 6 - dz. nr 770/1, 771 – ark. 11 Wilkowyja, obręb 0021, dz. nr 71/3, 41, 66, 27, 72, 346, 114/2, 72, 346, 115 - ark. 1 Polska Wieś, obręb 0014, dz. nr 87, 86, 85/2, 84, 83/2, 65, 56, 57, 58, 74, 73, 82/2 - ark. 2
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2015
projekt decyzji nr 6733.03.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, projektowanej na terenie działek nr ewid. 27, 29, 31/1, 46, 47/1, 47/2, 48 w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2015
Decyzja nr RIG.6733.02.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego ścieków projektowanego na terenie działki nr ewid. 71/3, 346 w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2015
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.03.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, projektowanej na terenie działek nr ewid. 27, 29, 31/1, 46, 47/1, 47/2, 48 w miejscowości Brzozogaj, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2015
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.02.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu tłocznego ścieków projektowanego na terenie działki nr ewid. 71/3, 346 w miejscowości Wilkowyja, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2015
Decyzja Nr RIG.6733.1.2015 z dnia 29.07.2015r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2015
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2015, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, zlokalizowanego na terenie działki nr 279/6 ark. 4, położonego przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
OBWIESZCZENIE
projekt decyzji nr 6733.01.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE
wszczęcie postępowania nr 6733.01.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, projektowanego na terenie działki nr ewid. 279/6 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE 6733.12.2014
Decyzja Nr 6733.12.2014 z dnia 29.12.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budową przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko, na działkach nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1 ark.1.
OBWIESZCZENIE 6733.12.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z budową jej dobudową oraz budową przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko, na działkach nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1, ark. 1.
OBWIESZCZENIE 6733.11.2014
Decyzja Nr 6733.11.2014 z dnia 21.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Charbowo, na działkach nr 123, 133, 134, 135, 136, 137 ark.1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.10.2014
Decyzja Nr 6733.10.2014 z dnia 21.11.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540, ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
OBWIESZCZENIE 6733.14.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.14.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu, projektowanego na terenie działek: obręb Działyń: 4, 7, 11/6, 11/7, 11/9, 11/12, 21, 26/13, 28/13 – ark. 1; obręb Działyń: 3/42, 8/58, 10, 22, 23, 185/1 – ark. 2; obręb Bojanice: 11, 12, 15, 16/3, 17 – ark. 2; obręb Brzozogaj: 7, 8, 18, 19, 20 ,21– ark. 1; obręb Pruchnowo: 8, 9, 10 – ark. 1; obręb Kłecko: 658/4, 660, 666, 670, 672, 673, 677/3, 678, 707 – ark. 10; obręb Kłecko: 250/3, 754 – ark. 11; obręb Zdziechowa: 134, ark. 2
OBWIESZCZENIE 6733.11.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Charbowo, na działkach nr 123, 133, 134, 135, 136, 137, ark. 1, w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.10.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540, ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
OBWIESZCZENIE 6733.12.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.12.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 19/7, 19/4, 20, 52, 110, 116, 76/1, ark. 1 w miejscowości Waliszewo, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.10.2014
Zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją. Do obszaru inwestycji dodano działkę nr 538/4. Ze względu na popełniony błąd pisarski postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego brzmi: budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, projektowanych na terenie położonym w Kłecku, na działkach nr 252/2, 558/1, 538/3, 538/2, 538/4, 539, 540. ark. 8, położonych w pasie drogowym ul. Karniszewskiej i rejonie ulicy Spacerowej.
OBWIESZCZENIE 6733.11.2014
zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją dla przebudowy istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 133, 134, 135, 136, 137, 123, 140, ark. 1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.11.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.11.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z jej dobudową oraz budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, projektowanej na terenie działek ewid. nr 123, 133, 134, 135, 136, 137, ark. 1 w miejscowości Charbowo, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.10.2010
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.10.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych w Kłecku, projektowanej na terenie działek nr 540, 539, 538/2, 538/3, 558/1, 252/2, ark. 8, gmina Kłecko
OBWIESZCZENIE 6733.09.2014
Decyzja Nr 6733.09.2014 z dnia 29.08.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949 wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15 ark.3
OBWIESZCZENIE 6733.09.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.09.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15, ark. 3.
OBWIESZCZENIE 6733.09.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.09.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie parkingu, projektowanego na terenie położonym przy ul. Słonecznej w Kłecku, na działce nr 949, wraz z budową zjazdów na teren działek nr 822, 235/15, ark. 3.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
Decyzja Nr 6733.01.2014 z dnia 23.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
OBWIESZCZENIE 6733.08.2014
Decyzja Nr 6733.08.2014 z dnia 23.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 413, 425/5 ark.6.
OBWIESZCZENIE 6733.09.2014
zawiadomienie o zmianie zakresu działek objętych inwestycją dla budowy parkingu, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 949, 822, 235/15 ark. 3, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.07.2014
Decyzja Nr 6733.07.2014 z dnia 08.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 315, 893, 303/2, 828/5 ark.4.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: dz. ewid. nr 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133,143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153 – ark. 2, dz. ewid. nr 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 – ark. 3, dz. ewid. nr 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1 – ark. 4, dz. ewid. nr 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396 – ark. 5, dz. ewid. nr 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3 – ark. 6, dz. ewid. nr 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 – ark. 8, dz. ewid. nr 252/2 – ark. 10, dz. ewid. 250/3 – ark. 11.
OBWIESZCZENIE 6733.08.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.08.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowanej na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 413, 425/5, ark. 6.
OBWIESZCZENIE 6733.06.2014
Decyzja Nr 6733.06.2014 z dnia 13.06.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170 ark.1 oraz w miejscowości Gorzuchowo na działkach nr 71, 75, 76 ark.2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.07.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej (oświetleniowej), projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 315, 893, 303/2, 828/8, ark. 4.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
zmiana przebiegu sieci gazowej w postępowaniu nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: dz. ewid. nr 2/2, 105, 61, 69, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 – ark. 2, dz. ewid. nr 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 – ark. 3, dz. ewid. nr 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1 – ark. 4, dz. ewid. nr 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396 – ark. 5, dz. ewid. nr 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3 – ark. 6, dz. ewid. nr 558/1, 548, 472, 550/1, 557/4 – ark. 8, dz. ewid. nr 252/2 – ark. 10, dz. ewid. 250/3 – ark. 11
OBWIESZCZENIE 6733.08.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.08.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie położonym przy ulicy Ustronie, na działkach nr 413, 425/5, ark.6, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.06.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.06.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN-15 kV, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170 ark. 1 oraz w miejscowości Gorzuchowo na działkach nr 71, 75, 76, ark. 2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.07.2014
zmiana wszczęcia postępowania nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej, projektowanej na terenie działek nr 315, 893, 303/2, 828/5.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2014
Decyzja Nr 6733.02.2014 z dnia 30.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 35, 36, 61, 95, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 557/4, ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2014
Decyzja Nr 6733.05.2014 z dnia 23.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2 ark.2.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2014
Decyzja Nr 6733.04.2014 z dnia 22.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2014
Decyzja Nr 6733.03.2014 z dnia 18.04.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2, ark. 2.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.07.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.07.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej, projektowanej na terenie działek nr 315, 893, 894 ark. 4, położonych w Kłecku przy ul. Jarzębinowej, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.06.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.06.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, dla zasilenia w energię elektryczną kompleksu działek, zlokalizowanych w miejscowości Wilkowyja, na działkach nr 71/1, 167, 170, ark. 1 oraz w miejscowości Gorzuchowo, na działkach nr 71, 75, 76, ark. 2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.04.2014o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2014
zawiadomienie o zakończeniu postępowania nr RIG.6733.03.2014o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś-Charbowo, projektowaną na terenie położonym w gminie Kłecko, na działkach: - nr 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 ark.1 – obręb Charbowo, - nr 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 ark.2 – obręb Polska Wieś, - nr 2/1 ark.1 –obręb Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Powstańców Wielkopolskich, na działce nr 143/2, ark. 2.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
projekt decyzji nr RIG.6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr: 2/2, 105, 35, 36, 61, 95, 96, 132, 133, 944/8, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 160, 153, 145/2, 944/7 ark.2, 177, 211, 221/1, 178, 822, 250/1, 251/1, 235/8, 249, 233/3 ark. 3, 250/2, 268/5, 265/7, 828/5, 835, 853, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 302, 252/1, ark.4, 221/2, 251/2, 327, 319, 351, 396, ark.5, 414, 413, 947, 437, 445/1, 436/1, 449/1, 449/3, ark.6, 558/1, 548, 472, 557/4, ark.8, 252/2, ark.10, 250/3, ark.11.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.05.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działce nr 143/2, ark. 2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2014
projekt decyzji nr RIG 6733.04.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Kłecko, w pasie drogowym ulicy Ogrodowej, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 3.
Obwieszczenie 6733.04.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.04.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na działkach nr 822, 202, 235/8, 235/3, ark. 1, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2014
projekt decyzji nr RIG 6733.03.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja, gmina Kłecko, na działkach nr 200/1, 282, ark. 2.
Obwieszczenie 6733.03.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.03.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego oświetlenia ulicznego, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Wilkowyja na działkach nr 200/1, 282, ark. 2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2014
wszczęcie postępowania nr RIG.6733.02.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do etapu I Polska Wieś – Charbowo na dz. nr ewid. 27, 34, 35, 41, 57, 59, 86/9, 86/1, 61/2, 86/8, 86/3, 86/4, 86/6, 123, 125, 140, 137 – obręb Charbowo, 97, 41, 128, 129, 124, 148/1, 118, 83/2 – obręb Polska Wieś, 2/1 – obręb Kłecko – miasto.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2014
wszczęcie postępowania nr RIG 6733.01.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu o długości 11109,0 m, projektowanego na terenie działek nr ewid. 105, 35, 36, 61, 96, 132, 133, 472, 557/4, 143/2, 143/4, 160, 177, 211, 822, 153, 251/1, 251/2, 235/8, 249, 327, 233/3, 319, 351, 268/5, 265/7, 268/6, 828/5, 835, 853, 558/1, 875, 937/1, 939, 864, 893, 303/2, 548, 414, 413, 396, 437, 2/2, 143/1, 178, 250/1, 250/2, 250/3, 95, 944/8, 145/2, 944/7, 143/3, 221/1, 221/2, 252/1, 252/2, 436/1, 828/4, 947, 445/1, 302, 449/1, 449/3 w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2013
Decyzja Nr RIG.6733.05.2013 z dnia 19.12.2013 r., o umorzeniu postępowania administracyjnego lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Działyń, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.05.2013
wszczęcie postępowania nr RIG 6733.05.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Działyń, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2013
Decyzja Nr 6733.04.2013 z dnia 22.10.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2013
projekt decyzji nr RIG 6730.04.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2013
Decyzja nr RIG 6733.03.2013 z dnia 29.08.2013 r., w sprawie inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, projektowanej na odcinku miejscowości Brzozogaj - Działyń, gm. Kłecko, na działce nr 7, ark.1, Obręb Działyń oraz na działkach nr 21, 9/36, 18, ark.1, Obręb Brzozogaj.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2013
Decyzja w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, projektowaną na terenie położonym w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko, na działkach nr 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18, ark.1.
OBWIESZCZENIE 6733.04.2013
wszczęcie postępowania nr RIG 6730.04.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej o długości 1295,9 m, projektowanej na terenie dziełek nr ewid. 3/42, 3/39, 3/16, 4, 8/58, 8/15, 8/16, 8/17, 8/23, 8/54, 3/1, 185/1, 3/20, 3/21, 11/12, 11/13, ark. 1, w miejscowości: Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2013
projekt decyzji nr RIG 6730.03.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Dębnica. gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.03.2013
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Brzozogaj - Działyń projektowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w miejscowości: Brzozogaj, Dębnica. gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2013
projekt decyzji nr RIG 6730.02.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV zespołu działek budowlanych projektowanej na terenie działek nr ewid. 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18 w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2013
Decyzja Nr 6730.01.2013 z dnia 18.06.2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.02.2013
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV zespołu działek budowlanych projektowanej na terenie działek nr ewid. 114/1, 114/2, 124, 125/14, 126/6, 125/16, 125/17, 125/26, 125/9, 125/20, 125/22, 125/12, 125/13, 125/18 w miejscowości Dębnica, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2013
projekt decyzji Nr 6730.01.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE 6733.01.2013
wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi projektowanej na terenie działek nr ewid. 80/4, 71, 68/13, 68/14, 68/15, 68/8, 68/9, 68/11 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
Decyzja Nr RIG 6733.07.2012 z dnia 05.11.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
projekt decyzji Nr RIG 6733.07.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania części parteru budynku kamienicy mieszkalnej na przedszkole, projektowanej na terenie działki nr ewid. 146 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
Decyzja Nr RIG 6733.06.2012 z dnia 24.08.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
projekt decyzji Nr RIG 6733.06.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 4, 7 w miejscowości Działyń, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
projekt decyzji Nr RIG 6733.05.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej YAKY 4x25 mm² dla zasilania lamp oświetlenia ulicznego, projektowanej na terenie działek nr ewid. 264/2, 279/3, 279/6, 279/7, 279/8, 287/3 w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE
Decyzja Nr 6733.04.2012 z dnia 4.04.2012r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV projektowanej na terenie działek nr ewid. 71, 97/7, 120/2, 123 - 133 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE
projekt decyzji Nr RIG 6733.04.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV projektowanej na terenie działek nr ewid. 71, 97/7, 120/2, 123 - 133 w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko