Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2017
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: w dniu 09.02.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko o windę zewnętrzna, projektowaną na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.24.2016 o wydaniu decyzji
W dniu 24.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.24.2016 dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej projektowanej na działkach nr 672, 678, 704, 707, 703, ark. 10, ul. Kolonia, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.21.2016
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 20.01.2017 r., na wniosek: firmy Projektowanie, Nadzory, Wykonawstwo w Branży Elektrycznej Pana Macieja Galantowicza, pełnomocnika firmy INTER - LERS, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.21.2016 dla inwestycji polegającej na budowę sieci energetycznej, projektowanej na działce nr 456/2, ark.7, ul. Czarnieckiego, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.22.2012
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 18.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.22.2016 dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z 15 – miejscami postojowymi, projektowanych na terenie położonym w miejscowości Działyń, gmina Kłecko, na działce nr 8/23, ark.2.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.23.2016
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 17.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.23.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorzuchowo, projektowaną na działkach nr 71, 97/21, 93/24 ark.2, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.25.2016
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 13.01.2017 r., na wniosek: Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.25.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej w Kłecku, na działkach nr 558/1, 540, ark.8, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.20.2016
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: w dniu 12.01.2017 r., na wniosek: firmy MR Inżynierii Sanitarnej, Pana Macieja Roszkiewicza, pełnomocnika Gminy Kłecko, Burmistrz Gminy Kłecko, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.20.2016 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziećmiarki, projektowanej na działkach nr 16/2, 14/3, 14/1, 13/2, 12, 11/44, 136, 11/47, 11/35, 11/46, 9, 3/9, 133, 19, 22, 67, ark.1, gmina Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.24.2016
ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej, projektowanej na działkach nr 672, 678, 704, 707, 703, ark. 10, ul. Kolonia, gmina Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.26.2016
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: w dniu 05.01.2017 r. na wniosek: firmy Usługowo Handlowej KLM System, występującej w imieniu P4 Spółka z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bezowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr GNI3071, projektowanej na terenie działki nr 941, ark. 2, położonej w miejscowości Kłecko, gmina Kłecko.