Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE RIG.6733.18.2017 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.17.2017 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowana na terenie dz. ewid. nr 60, położona w miejscowości Świniary, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE BUA.6733.13.2017 - o wydaniu decyzji
Decyzja nr BUA.6733.13.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz słupów linii napowietrznej, na terenie obrębów Kamieniec, Wilkowyja, gm. Kłecko oraz Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicznej budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko na pomieszczenia biurowe, projektowanej na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.