Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
OBWIESZCZENIE RIG.6733.11.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej działek budowlanych w miejscowości Gorzuchowo, projektowanej na działkach nr 71, 76/2, położonych w miejscowości Gorzuchowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.10.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 w związku z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zespołu domów jednorodzinnych dwulokalowych w miejscowości Dziećmiarki, projektowanej na działkach nr 3/9, 19, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko.
Obwieszczenie RIG.6733.06.2018 - o wydaniu decyzji
polegającej na budowie sieci wodociągowej w Dziećmiarkach
OBWIESZCZENIE RIG.6733.08.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE-100 SDR-11 dn 63, projektowanego na działkach nr 424/1, 424/2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.07.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie działek nr 3/9, 135/3, 135/6, 135/9 położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko
Obwieszczenie RIG.6733.03.2018 - o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji
dla zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.05.2018 - o wydaniu decyzji
w sprawie budowy gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5 MPA projektowanej na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
Obwieszczenie RIG.6733.06.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie działek nr 3/33, 19, 3/9, położonych w miejscowości Dziećmiarki, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.05.2018 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5MPa projektowanego na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2018 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości ok.24,0 m wraz z fundamentem oraz radiolinią SIAE AlfoPlus 24 i anteną SLU0623DS6 i urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.05.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr/c PE dn 63 o ciśnieniu MOP=0,5MPa projektowanego na terenie działki nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.04.2018 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego (plac zabaw, wiata biesiadna, boisko trawiaste, komunikacja) projektowanych na terenie działki nr ewid. 671/2, ark. 10 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2018 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości ok.24,0 m wraz z fundamentem oraz radiolinią SIAE AlfoPlus 24 i anteną SLU0623DS6 i urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, projektowanej na terenie części działki nr 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.15.2017 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu śr/c PE-100 SDR-17, 6 dn 125,110, 90, oraz SDR-11 dn 63 projektowanego na terenie położonym w miejscowościach: Działyń, obręb 0008: - dz. nr 7, - ark. 1 - dz. nr 3/42, - ark. 2 Brzozogaj, obręb 0002, - dz. nr 68, 31/3, 35, 65/2, 65/1, 64/1, 64/2, 34, - ark. 1 Dębnica, obręb 0007 - dz. nr 59/2, 56/3, - ark. 1
OBWIESZCZENIE RIG.6733.04.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego (plac zabaw, wiata biesiadna, boisko trawiaste) projektowanego na terenie działki nr ewid. 671/2, ark. 10 położonej przy ulicy Kolonia w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.15.2017- o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazociągu śr/c PE-100 SDR-17, 6 dn 125,110, 90, oraz SDR-11 dn 63 projektowanego na terenie położonym w miejscowościach: Działyń, obręb 0008: - dz. nr 7, - ark. 1 - dz. nr 3/42, - ark. 2 Brzozogaj, obręb 0002, - dz. nr 68, 31/3, 35, 65/2, 65/1, 64/1, 64/2, 34, - ark. 1 Dębnica, obręb 0007 - dz. nr 59/2, 56/3, - ark. 1
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2018 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2018 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu miejskiego polegającego na budowie miejsc postojowych, budowie drogi wewnętrznej, budowie oświetlenia zewnętrznego boiska oraz budowie kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Mała Wełna, projektowanego na terenie położonym w miejscowości Kłecko, na części działek nr 4, 6, ark. 1, nr 36 ark. 2 oraz na działkach nr 31/4, 37, ark. 2.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2018 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicznej budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko na pomieszczenia biurowe, projektowaną na działce nr 213/5, ark. 3, położonej przy ulicy Dworcowej 14 w Kłecku.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.15.2017 - o zmianie zamierzenia inwestycyjnego
dla inwestycji polegającej na sieci gazociągu w miejscowościach: Działyń, Brzozogaj i Dębnica
OBWIESZCZENIE RIG.6733.19.2017 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.02.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej konstrukcji wieży antenowej płaszczowej WAP24, o wysokości całkowitej 24,0 m wraz z fundamentem, projektowanej na terenie działki nr ewid. 445/1, ark. 6, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE RIG.6733.19.2017 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, projektowanej na terenie dz. ewid. nr 89/7, ark. 1, położonej w miejscowości Komorowo, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.03.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu stadionu w mieście Kłecko poprzez budowę miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego boiska oraz kładki nad rzeką Małą Wełną, projektowanych na terenie działek nr ewid. 4, 6 ark. 1 oraz działek nr ewid. 31/4, 36, 37 ark. 2, położonych w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.18.2017 - o wydaniu decyzji
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.18.2017 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowanej na terenie dz. ewid. nr 80/3, położona w miejscowości Polska Wieś, gm. Kłecko.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.17.2017 - o zakończeniu postępowania
dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej (siłownia plenerowa,elementy małej architektury), projektowana na terenie dz. ewid. nr 60, położona w miejscowości Świniary, gm. Kłecko
OBWIESZCZENIE BUA.6733.13.2017 - o wydaniu decyzji
Decyzja nr BUA.6733.13.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oraz słupów linii napowietrznej, na terenie obrębów Kamieniec, Wilkowyja, gm. Kłecko oraz Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.
OBWIESZCZENIE RIG.6733.01.2018 - o wszczęciu postępowania
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części piwnicznej budynku Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko na pomieszczenia biurowe, projektowanej na terenie działki nr ewid. 213/5, ark. 3, położonej w miejscowości Kłecko, gm. Kłecko.