Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » PLANOWANIE PRZESTRZENNE » Plany miejscowe

Lista wiadomości
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności usługowej w rejonie ul. Ogrodowej w Kłecku.
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów działalności usługowej w rejonie ul. Ogrodowej w Kłecku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Dębnica, gm. Kłecko – działki oznaczone nr ewidencyjnym 125/16, 126/6 i 126/8 oraz w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Kłecko;
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 556/1 i 556/2 położonych w Kłecku.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
położonego we wsi Dębnica Gm. Kłecko działki oznaczone numerem ewidencyjnym 125/16, 126/6, 126/8 oraz w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Kłecko
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 556/1 i 556/2 położonych w Kłecku
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie ewid. Dziećmiarki w gminie Kłecko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 556/1 i 556/2 położonych w Kłecku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo mieszkalno – usługowe i letniskowe dla obszaru działki nr ewid. 64/4 położonej w Gorzuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno – usługowe i letniskowe dla obszaru działki nr ewid. 64/4 położonej w Gorzuchowie
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowe i letniskowe dla obszaru działek nr ewid. 67 i 68 położonych w Gorzuchowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu budownictwa mieszkalno - letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 164 położonej w Wilkowyji
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalno-letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 164 położonej w WILKOWYJI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wsi Dębnica Gm. Kłecko działki oznaczone numerem ewidencyjnym 125/16, 126/6, 126/8