Wyszukiwarka:

Ogłoszenie o konkursach na rok 2017

Burmistrz Gminy Kłecko

działając na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r.. poz. 239 ze zmianami), uchwały nr XXVIII/153/16 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia na rok 2017 Programu Współpracy Gminy Kłecko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza następujące konkursy:

 

 

        Poniżej do pobrania:

                            Obowiązujący formularz oferty (jednakowy dla każdego konkursu)

                            Obowiązujący ramowy wzór umowy

              Obowiązujący wzór sprawozdania

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aleksandra Rataj
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksandra Rataj (16/12/2016 14:28:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Ryszarda Wolny (19/12/2016 11:25:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Aleksandra Rataj (29/08/2017 08:05:14)
Lista wiadomości