Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » RADA MIEJSKA Gminy Kłecko » Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania Rady

Podstawy prawne działania Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawy i akty wykonawcze związane z działalnością samorządu gminy znajdują się na stronach Rządowego Centrum Legislacji . Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy.

Działalność gminy oparta jest między innymi na następujących najważniejszych aktach prawa stanowionego przez Radę:

  1. Statut Gminy Kłecko    - Uchwała nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22 kwietnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz.1628 z 27 maja 2003r.;
Załączniki:

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

   Ponadto:

  • ustawy określają (art. 8 uosg), które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
  • ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
  • gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  • gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa powyżej, a szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, określają ustawy nakładajace na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: E.K.
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (04/06/2003 11:16:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (07/02/2005 22:57:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (03/12/2015 08:38:54)