Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Rejestr uchwał Rady kadencja 2014 - 2018 » Rejestr uchwał Rady Miejskiej - 2017 r.

Rejestr uchwał Rady - 2017r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

Link 

 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

 01.03.2017r.  XXX/164/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

treść:

 
 01.03.2017r.  XXX/165/17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłecko na 2017-2025  treść :  
 01.03.2017r.  XXX/166/17 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadanie inwestycyjne  treść:  
 01.03.2017r.  XXX/167/17

Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłecko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/168/17

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na realizację zadania pn. „remont i przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Kłecko”

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/169/17

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/170/17 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko.  treść:  
 01.03.2017r.  XXX/171/17

Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2017r.

 treść :  
 01.03.2017r.  XXX/172/17

Uchwała w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2017r.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/173/17

Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego Gmina Kłecko jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/174/17

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kłecko.

 treść:  
 01.03.2017r.  XXX/175/17

Uchwała w sprawie zgłoszenia sołectwa Zakrzewo do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 treść: