Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » UCHWAŁY Rady Miejskiej » Uchwały - 2003

Uchwały - 2003

Lista wiadomości
Uchwała Nr XII/95/03 z dnia 29 grudnia 2003 r.
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Na 2004 rok.
Uchwała Nr XII/94/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2004 rok.
Uchwała Nr XII/93/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę hali sportowej w Kłecku.
Uchwała Nr XII/92/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy Kłecko na 2003r.
Uchwała Nr XI/91/03 z dnia 8 grudnia 2003r.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej.
Uchwała NrXI/90/03 z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
Uchwała nr XI/89/03 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Uchwała nr XI/88/03 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XI/87/03 - z dnia 08.12.2003r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XI/86/03 - z dnia 08.12.2003r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2004 rok.
Uchwała Nr XI/85/03 - z dnia 08.12.2003r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004r.
Uchwała Nr XI/84/03 - z dnia 08.12.2003r.
w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty.
Uchwała Nr XI/83/03 - z dnia 08.12.2003r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2003 rok.
Uchwała nr X/82/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie przystąpienia Gminy Kłecko do Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.
Uchwała nr X/81/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości - była baza SKR w Wilkowyji.
Uchwała nr X/80/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stacją transformatorową przy ul. Jarzębinowej w Kłecku
Uchwała nr X/79/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie zgody na zbycie pięciu lokali mieszkalnych w budynku nr 2 przy ul. Słonecznej w Kłecku.
Uchwała nr X/78/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie zgody na zbycie: pięciu działek budowlanych położonych w Kłecku przy ul. Kasztanowej.
Uchwała nr X/77/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Uchwała nr X/76/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003r.
Uchwała nr X/75/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Szlak Piastowskiego.
Uchwała nr X/74/03 - z dnia 27.10.2003r.
w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego.
Uchwała nr IX/73/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wypłat i wysokości diet za udział w pracach Rady Miejskiej Gminy Kłecko
Uchwała nr IX/72/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu i Sądu Rejonowego w Gnieźnie.
Uchwała nr IX/70/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Kłecku dz. nr 68.(brak danych)
Uchwała nr IX/71/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kłecku.
Uchwała Nr IX/69/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w KŁECKU, dz. nr ewid. 68.
Uchwała nr IX/68/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zgody na zbycie udziału we współwłasności w gruncie położonym w Kłecku przy ul. Domańskiego 6.
Uchwała nr IX/67/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż zabudwanej nieruchomości - część byłego ZGK, przy ul. Targowej w Kłecku.
Uchwała nr IX/66/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/268/02 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna we wsi Gorzuchowo".
Uchwała nr IX/65/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zmiany uchwały Rady nr XXXVIII/269/02 dotyczacej zaciągnięcia zobowiązań na inwestycję p.n. "kanalizacja sanitarna Wilkowyja - Polska Wieś".
Uchwała nr IX/64/03 - z dnia 25.08.2003r.
w sprawie zmiany budżetu na 2003r.
UCHWAŁA NR VIII/63/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała nr VIII/62/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w Gorzuchowie.
Uchwała nr VIII/61/03 - z dnia 30.06.2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego w Waliszewie.
UCHWAŁA Nr VIII/60/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (nieczynnej stacji wodociągowej) w Michalczy.
UCHWAŁA Nr VIII/59/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku nr 12 przy ul. Dworcowej w Kłecku.
Uchwała nr VIII/58/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie: zmiany w zestawieniu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2003.
Uchwała nr VIII/57/03 - z dnia 30.06.2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
UCHWAŁA NR VII/56/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe w CZECHACH, dz. nr ewid. 13.
UCHWAŁA NR VII/55/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo letniskowe we wsi DZIEĆMIARKI, dz. nr ewid. 3/26, 3/27.
UCHWAŁA NR VII/54/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi w GORZUCHOWIE, dz. nr ewid. 97/20.
UCHWAŁA NR VII/53/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi oświaty w KŁECKU,dz. nr ewid. 828/5.
Uchwała Nr VII/52/03 - z dnia 26 maja 2003r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż 12 lokali mieszkalnych w budynku nr 5 przy ul. Gnieźnieńskiej w Kłecku.
Uchwała Nr VII/51/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w budynku nr 7 w Dębnicy, gmina Kłecko.
Uchwała Nr VII/50/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu budowlanego dz. nr 160/1 w Dębnicy, gmina Kłecko.
Uchwała Nr VII/49/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej Gminy Kłecko, zabudowanej działki nr 82/2 położonej w Polskiej Wsi.
Uchwała Nr VII/48/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zasad wypłat diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli w mieście Kłecko.
Uchwała Nr VII/47/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwala Nr VII/46/03 - z dnia 26.05.2003r.
w sprawie zmiany Budżetu Gminy Kłecko na 2003r.
Uchwała Nr VI/45/03 - z dnia 22.04.2003r.
w sprawie wyboru banku wykonujacego bankową obsługę budżetu Gminy Kłecko
Uchwała nr VI/44/03 - z dnia 22.04.2003r.
w sprawie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali.
Uchwała nr VI/43/03 - z dnia 22.04.2003r.
w sprawie Statutu Gminy Kłecko.
Uchwała nr VI/42/03 - z dnia 22.04.2003r.
w sprawie Absolutorium dla Burmistrza Gminy Kłecko za 2002 rok.
Uchwała nr V/41/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Uchwała nr V/40/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Karniszewskiej 20 w Kłecku
Uchwała nr V/39/03 - z dnia 31.03.2003r.
w ssprawie zgody na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dr Juliana Domańskiego 6 w Kłecku
Uchwał nr V/38/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy placu Powstańców Wielkopolskich nr 21 w Kłecku.
Uchwała nr V/37/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości usytuowanej przy ul. Karniszewskiej 5 w Kłecku
Uchwała nr V/36/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Dr Juliana Domańskiego w Kłecku
Uchwała nr V/35/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 3 przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Kłecku
Uchwała nr V/34/03 - z dnia 31.03.2003
w sprawie zgody na sprzedaż udziału w gruncie przylegającym do lokalu użytkowego – restauracja POPULARNA w Kłecku
Uchwała nr V/33/03 - z dnia 31/03.2003
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu rolnego – działka 8/1 przy ul. Paderewskiego w Kłecku
Uchwała nr V/32/03 - z dnia 31.03.2003r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 12 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle II
Uchwała nr V/31/03 - z dnia 31.03.2003
w sprawie zgody na sprzedaż :9 działek budowlanych położonych w Kłecku przy plaży – osiedle I
Uchwała nr V/30/03 - z dnia 31.03.2003
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.(brak danych)
Uchwała nr V/29/03 - z dnia 31.03.2003
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r.
Uchwała nr IV/28/03 - z dnia 3.03.2003
w sprawie zmiany uchwały RMGK Nr I/5/02 z dnia 18.11.2002. dotyczącej powołania stałych Komisji Rady
Uchwała nr IV/27/03 - z dnia 3.03.2003r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania Statutu Gminy Kłecko
Uchwała nr IV/26/03 - z dnia 3.03.2003r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.
Uchwała nr III/25/03 - z dnia 27.01.2003
w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania terenów gminy Kłecko (Brak danych)
Uchwała nr III/24/03 - z dnia 27.01.2003
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłecko.(brak danych)
Uchwała nr III/23/03 -z dnia 27.01.2003
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kłecku – rej. ul.Karniszewskiej
Uchwała nr III/22/03 - z dnia 27.01.2003
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2003 rok.
Uchwała nr III/21/03 - z dnia 27.01.2003
w sprawie wystąpienia Gminy Kłecko ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski