Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » URZĄD MIEJSKI (organizacja i zadania) » Projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU DEPARTAMENT ŚRODOWISKA ZAPRASZA NA SPOTKANIA KONSULTACYJNE,
które odbędą się zgodnie z poniższym planem:


· Poznań: 07.07.2016 r., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34, Sala Posiedzeń nr 1, godz. 10:00,
· Konin: 08.07.2016 r., ul. Wiosny Ludów 6, Sala Ratuszowa, godz. 10:00,
· Kalisz: 12.07.2016 r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska
25, Sala Seminaryjna, piętro II, godz. 10:00,
· Leszno: 13.07.2016 r., Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, Sala Sesyjna,
godz. 10:00,
· Piła: 14.07.07.2016 r., Urząd Miasta Piła, pl. Staszica 10, sala 229 B, godz. 10:00.

Wyżej wymienione spotkania konsultacyjne zostaną przeprowadzone w związku
z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu ochrony środowiska
dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Wersja elektroniczna projektu Programu ochrony środowiska wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce
„Ogłoszenia”.
Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, pok. 1057, w godzinach pracy Departamentu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 626 64 25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl.

 

PROGRAM JEST POD LINKIEM : http://bip.umww.pl w zakładce "ogłoszenia"