Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » URZĄD MIEJSKI (organizacja i zadania) » Kadra Urzędu (osoby i funkcje)

Kadra Urzędu Miejskiego (nr biura, e-mail, tel. wewn.)

      Urząd Miejski Gminy Kłecko  - ul. Dworcowa 14

(centrala tel. nr 61 4270125  do 129, fax 61 4270221)

Godziny urzędowania: w pniedziałki 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

Biuro Piętro

 Imię i Nazwisko   

Stanowisko - zadania

  e-mail

  tel.

 5

I

mgr Adam Serwatka 

 Burmistrz

 burmistrz@klecko.pl

205

  Referat organizacyjno-gospodarczy i kadr

 12

I

mgr Eugeniusz Kołodziejczak

Sekretarz Gminy  i p.o. Kierownika Referatu

 sekretarz@klecko.pl

212


I

Grażyna Matela Inspektor - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry, CEIDG  

 

 4

11

I

Monika Antkowiak

 sekretarka i zastępstwo - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry, CEIDG

 sekretariat@klecko.pl

 kadry@klecko.pl 

204

211

 1

II

mgr Ryszarda Wolny Inspektor (3/4) - sprawy Rady, sołectw i osiedla  rada@klecko.pl  301
 4  I  Sandra Domagała
 Pomoc administracyjna

sekretariat@klecko.pl 

 204

      Referat Planowania Przestrzennego, Zamówień Publicznych, Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (1)

 3

I

dr Joanna Cieślińska Z-ca Burmistrza i p.o. Kierownika  Referatów (1 i 2)  zcaburmistrza@klecko.pl  203

 13

I

mgr Barbara Redzik  Inspektor - zamówienia publiczne, przetargi, fundusze zewnętrzne  przetargi@klecko.pl   213

 14

I

mgr Krzysztof Jęch Inspektor - inwestycje, zarządzanie drogami, oświetlenie uliczne  drogi@klecko.pl  214

 4

II

mgr Patrycja Jankowska Inspektor - gospodarka nieruchomościami  grunty@klecko.pl  304

4

II

mgr inż.  Weronika Jung Konwińska Inspektor - zagospodarowanie przestrzenne  inwestycje@klecko.pl  304
 4 II
Bernadetta Zakrzewska młodszy referent - gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

  zakrzewska@klecko.pl

304 

 8  I mgr Justyna Frąckowiak  Inspektor - fundusze zewnętrzne

frackowiak@klecko.pl

 208

      Referat Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury (2)

 6

I

inż. Dawid Braciszewski Referent - rolnictwo, gospodarka wodno-ściekowa, bezdomne  zwierzęta
 rolnictwo@klecko.pl  206


 

mgr inż. Sandra Maciejewska - urlop rodz.
Inspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe    

6

I

mgr inż. Magdalena Kuśnierkiewicz Podinspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe, zadrzewienia

srodowisko@klecko.pl

 206

     Referat finansowo - księgowy 

 1

I

mgr Irena Czajka

Skarbnik i p.o. Kierownika Referatu

 skarbnik@klecko.pl  201

 2

I

Elżbieta Rybarczyk Inspektor - księgowość budżetowa  ubezpieczenia@klecko.pl

202

 2 I mgr Joanna Wasielewska Podinspektor - księgowość budżetowa, płace

ksiegowosc@klecko.pl

202

9 I mgr Dorota Anglert Inspektor - księgowość budżetowa, odpady

odpady@klecko.pl

 209

 15

I

       215

 16

I

Maria Braciszewska Inspektor - podatki i opłaty

 podatki@klecko.pl

 216

 16

I

mgr Monika Łabędzka Inspektor - księgowość podatkowa, windykacja podatków i opłat
 podatki@klecko.pl  216
    mgr Anna Tomczak
Pomoc administracyjna
   

 Urząd Stanu Cywilnego

 8

II

Renata Kaźmierska  Kierownik USC - akta stanu cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców
 usc@klecko.pl  307

 8

II

mgr Ryszarda Wolny Z-ca Kierownika USC   (1/4)  usc@klecko.pl

307 

 Samodzielne Stanowiska

 10

I

Ryszard Wójcik Inspektor - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i p. poż  osp@klecko.pl  210

 2

II

mgr Aleksandra Rataj Podinspektor - oświata, sprawy społeczne, kultura, sport i rekreacja

 oswiata@klecko.pl

 302

Inne

 1

II

mgr inż.Jan Borkowicz   Przewodniczący Rady
Dyżur we wtorki 
godz. 15.15 do 16.15
 301

 1

II

Obsługa prawna Urzędu
 Kancelaria prawna Leśny
i  Wspólnicy s.k.

301

Stażyści 

           
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: E. Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (22/06/2016 13:40:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (23/06/2016 08:13:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (11/06/2018 12:15:25)
Lista wiadomości