Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » URZĄD MIEJSKI (organizacja i zadania) » Kadra Urzędu (osoby i funkcje) » Kadra Urzędu Miejskiego (nr biura, e-mail, tel. wewn.)

      Urząd Miejski Gminy Kłecko  - ul. Dworcowa 14

(centrala tel. nr 61 4270125  do 129, fax 61 4270221)

Godziny urzędowania: w pniedziałki 8.00 - 16.00, od wtorku do piątku 7.00 - 15.00

Biuro Piętro

 Imię i Nazwisko   

Stanowisko - zadania

  e-mail

  tel.

 5

I

mgr Adam Serwatka 

 Burmistrz

 burmistrz@klecko.pl

205

  Referat organizacyjno-gospodarczy i kadr

 12

I

mgr Eugeniusz Kołodziejczak

Sekretarz Gminy  i p.o. Kierownika Referatu

 sekretarz@klecko.pl

212

 11

I

Grażyna Matela Inspektor - dodatki mieszkaniowe i energetyczne, CEIDG,kadry

 kadry@klecko.pl

211

 4

I

Monika Antkowiak sekretarka

 sekretariat@klecko.pl

204

 1

II

mgr Ryszarda Wolny Inspektor (3/4) - sprawy Rady, sołectw i osiedla  rada@klecko.pl  301

      Referat Planowania Przestrzennego, Zamówień Publicznych, Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (1)

 3

I

dr Joanna Cieślińska Z-ca Burmistrza i p.o. Kierownika  Referatów (1 i 2)  zcaburmistrza@klecko.pl  203

 13

I

mgr Barbara Redzik  Inspektor - zamówienia publiczne, przetargi, fundusze zewnętrzne  przetargi@klecko.pl   213

 14

I

mgr Krzysztof Jęch Inspektor - inwestycje zarządzanie drogami, oświetlenie uliczne  drogi@klecko.pl  214

 4

II

mgr Patrycja Jankowska Inspektor - gospodarka nieruchomościami  grunty@klecko.pl  304

4

II

mgr inż.  Weronika Jung Konwińska Inspektor - zagospodarowanie przestrzenne  inwestycje@klecko.pl  304
    Bernadetta Zakrzewska Pomoc administracyjna

 

 

 8  I mgr Justyna Frąckowiak  Inspektor - Fundusze Zewnętrzne

frackowiak@klecko.pl

 208

      Referat Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury (2)

 6

I

inż. Dawid Braciszewski Referent - rolnictwo, gospodarka wodno-ściekowa  rolnictwo@klecko.pl  206mgr inż. Sandra Maciejewska - urlop rodz.
Inspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe    

6

I

mgr inż. Magdalena Kuśnierkiewicz Podinspektor - gospodarka odpadami, decyzje środowiskowe

srodowisko@klecko.pl

 206

     Referat finansowo - księgowy 

 1

I

mgr Irena Czajka

Skarbnik i p.o. Kierownika Referatu

 skarbnik@klecko.pl  201

 2

I

Elżbieta Rybarczyk Inspektor - księgowość budżetowa  ubezpieczenia@klecko.pl

202

 2 I mgr Joanna Wasielewska Podinspektor - księgowość budżetowa

ksiegowosc@klecko.pl

202

9 I mgr Dorota Anglert Inspektor - księgowość budżetowa, odpady

odpady@klecko.pl

 209

15

I

Małgorzata Mazur

Pomoc administracyjna

   215

 15

I

Maria  Jastrzębska Podinspektor - księgowość budżetowa, stypendia

 stypendia@klecko.pl

 215

 16

I

Maria Braciszewska Inspektor - podatki i opłaty

 podatki@klecko.pl

 216

 16

I

mgr Monika Łabędzka Inspektor - księgowość podatkowa  podatki@klecko.pl  216
    mgr Anna Tomczak
Pomoc administracyjna
   

 Urząd Stanu Cywilnego

 8

II

Renata Kaźmierska  Kierownik USC - dowody osobiste, ewidencja ludności  usc@klecko.pl  307

 8

II

mgr Ryszarda Wolny Z-ca Kierownika USC   (1/4)  usc@klecko.pl

307 

 Samodzielne Stanowiska

 10

I

Ryszard Wójcik Inspektor - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i p. poż  osp@klecko.pl  210

 2

II

mgr Aleksandra Rataj Podinspektor - oświata, sprawy społeczne, kultura, sport i rekreacja

 oswiata@klecko.pl

 302

Inne

 1

II

mgr inż.Jan Borkowicz   Przewodniczący Rady
Dyżur we wtorki 
godz. 15.15 do 16.15
 301

 1

II

Obsługa prawna Urzędu
 Kancelaria prawna Leśny
i  Wspólnicy s.k.

301

Stażyści