Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » URZĄD MIEJSKI (organizacja i zadania) » Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa udostępniane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Rejestry, ewidencje i archiwa
Zasady udostępniania
Osoby odpowiedzialne
Rejestr wydanych, utraconych dowodów osobistych
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych(art. 44h ust. 1 i 2)
Renata Wojnowska
 tel. 427 01 25
w. 307
Ewidencja ludności
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 44h)
Renata Wojnowska
tel. 427 01 25
w. 307
Rejestr wydanych decyzji o wymeldowaniu i zameldowaniu
kodeks postępowania administracyjnego(atr.73, Dz.U. z 2000r. nr.98 poz.1071)
Renata Wojnowska
tel. 427 01 25
w. 307
Rejestr wyborców
rozp. MSWiA w sprawie rejestru wyborców (art. 10)
Renata Wojnowska
tel. 427 01 25
w. 307
Rejestr zezwoleń(decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych
Kodeks postępowania administracyjnego(art.73)na wniosek strony postępowania
Małgorzata Śrama
tel. 427 01 25
w. 211
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Weronika Jung Konwińska
tel. 427 01 25
w. 304
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Weronika Jung Konwińska  
tel. 427 01 25
w. 304
Rejestr decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości
udostępniane na wniosek pisemny stronie postępowania
Patrycja Jankowska 
tel. 427 01 25
w. 304
Rejestr aktów notarialnych   
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Patrycja Jankowska  
tel. 427 01 25
w. 304
Rejestr (udzielonych) zamówień publicznych
udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Barbara Redzik  
tel. 427 01 25
w. 213
Rejestr zarządzeń Burmistrza Gminy
 Na podstawie §21 ust.1 pkt 1) oraz § 48 ust.1 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami), Urząd prowadzi rejestr zrządzeń Burmistrza udostępniany na wniosek pisemny lub ustny.
Ryszarda Wolny 
tel. 427 01 25
w. 302
Rejestr centralny skarg i wniosków
 Na podstawie § 21 ust.1 pkt 2) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) urząd prowadzi rejestr skarg i wniosków  udostępniany na wniosek pisemny- ochrona danych osobowych
Grażyna Matela
tel. 427 01 25
w. 204
Rejestr akt archiwalnych kat.A,B,C
akta własne jednostki z zakresu:
-działania organów gminy,
-budżetu gminy,
-zatrudnienia i spraw socjalnych,
-spraw obywatelskich,
-pomocy spoecznej,
-ochrony środowiska,
-planowania przestrzennego,
-gospodarki komunalnej i mieszka.
-handlu i usug,
-rolnictwa,gospodarki wodnej,
-kultury i oświaty,
-zbiory Dz.U.;M.P.;Dz.U.W.W;
Ryszard Wójcik 
tel. 427 01 25
w. 210
Rejestr korespondencji Urzędu
Udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Grażyna Matela
tel. 427 01 25
w. 204
Rejestr inwestycji objętych ustawą o ochronie środowiska
udostępniany na wniosek pisemny lub ustny
Sandra Maciejewska     
tel. 427 01 25
w. 208
Rejestr wniosków pozwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Krzysztof Gronikowski
tel. 427 01 25
w. 206
Rejestr zezwoleń na prowadzenie dział. gospodarczej w zakresie:odbieranie odpadów komunalnych,odbieranie i transport nieczystości płynnych od wł. nieruchomości
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Sandra Maciejewska 
tel. 427 01 25
w. 208
Ewidencja użytkowników wieczystych
udostępniane na wniosek pisemny użytkownika wieczystego
Patrycja Jankowska  
tel. 427 01 25
w. 304
Rejestr dzierżawców i najemców gruntów
udostępniane na wniosek pisemny stronie postępowania
Michał Zdrojewski
tel. 427 01 25
w. 206
Rejestr zezwoleń na organizację imprez masowych
udostępniane na wniosek pisemny lub ustny
Grażyna Matela
tel. 427 01 25
w. 204 
Rejestr spraw związanych z organizacją zgromadzeń i zbiórek publicznych
kodeks postępowania administracyjnego art.73 - na wniosek pisemny stronie postępowania
Grażyna Matela
tel. 427 01 25
w. 204
Rejestr decyzji podatkowych
udostępnianie na pisemny wniosek podatnika - ochrona danych osobowych i ordynacja podatkowa
Maria Braciszewska
tel. 427 01 25
w. 216
Rejestr wydawanych upoważnień  i pełnomocnictw

 Na podstawie §21 ust.1 pkt 4) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami) urząd prowadzi rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udostępniany na wniosek pisemny lub ustny.

Grażyna Matela
tel. 427 01 25
w. 204
Rejestr uchwał, wniosków Rady Miejskiej
 Na podstawie §21 ust.1 pkt 1) oraz §48 ust.1 pkt 1) ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami), Urząd prowadzi rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko.
Udostępniane na wniosek pisemny lub ustny.
Ryszarda Wolny 
tel. 427 01 25
w. 302
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: E. Kołodziejczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: E. Kołodziejczak (10/06/2003 08:34:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: E. Kołodziejczak (07/08/2003 12:49:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: E. Kołodziejczak (04/06/2013 11:17:46)