2009

Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu jst, w tym kwota deficytu lub nadwyżki>>>>

Lista wiadomości