2009

Informacje za rok budżetowy>>>>

za rok budżetowy 2008

 • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżk Rb NDS IV kwartał 2008r.
 • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy
 • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego
 • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który wzakresie podatkówi opłat udzielono ulg, ogroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

 

za rok budżetowy 2009

 • wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym w tym kwota deficytu lub nadwyżk Rb NDS IV kwartał 2009r.
 • wymagalne zobowiązania za rok budżetowy 2009 - NIE WYSTĄPIŁY
 • kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorzadu terytorialnego - DOTACJE
 • wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą - NIE WYSTĄPIŁY 
 • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, który wzakresie podatkówi opłat udzielono ulg, ogroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - WYKAZ
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej - NIE WYSTĄPIŁY
Lista wiadomości