2017

Informacje za rok budżetowy

 

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MGOK za 2017 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej

Lista wiadomości