Jednostki Budżetowe

Gimnazjum w Kłecku

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Szkoła Podstawowa w Dębnicy

Urząd Miejski Gminy Kłecko

Zespół Szkolno Przedszkolny w Kłecku

Żłobek Gminny w Kłecku