Zmiany budżetu Gminy Kłecko w 2020r.

- Uchwała budżetowa nr XIX/116/19 z dnia 18.19.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XX/127/20 z dnia 10.01.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 10.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XX/131/20 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 28.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 5/III/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 9/III/2020 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 1/IV/2020 z dna 14.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXII/151/20 z dnia 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 5/4/2020 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 1/5/2020 z dnia 12.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXIII/165/20 z dnia 03.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 11/VI/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 14/VI/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 4/VII/2020 z dnia 08.07.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXIV/168/20 z dnia 15.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie 6/VII/2020 z dnia 16.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXV/179/20 z dnia 29.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 8/VII/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarzadzenie nr 6/VIII/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXVI/182/20 z dnia 09.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 7/IX/2020 z dnia 11.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa nr XXVII/184/20 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie nr 10/IX/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 11/XI/2020 z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 1/X/2020 z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 4/X/2020 z dnia 16.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa Nr XXVIII/191/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 5/X/2020 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 5/XI/2020 z dnia 17.11.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała budżetowa Nr XXIX/197/20 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 6/XI/2020 z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 3/XII/2020 z dnia 14.12.2020 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Uchwała Budżetowa Nr XXX/206/20 z dnia 18.12.200 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 5/XII/2020 z dnia 21.12.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

- Zarządzenie Burmistrza Nr 7/XII/2020 z dnia 30.12.2020 w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.