2019r.

Lista wiadomości
Zawiadamia się, że w dniach od 16.08.2019r. do 16.09.2019r. w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, przy ul. Dworcowej 14, na tablicy ogłoszeń (II piętro, pokój 4) wyłożony zostanie do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny nieruchomości położonych w Kamieńcu. Do wyłożonego protokołu można składać uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko (pokój nr 4, II piętro, tel. (61) 427 01 25 wew. 304). Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Kłecko nieruchomości do mienia komunalnego.