ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 38/2012)

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 38/2012)