ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)

ogłoszenie o przetargu ( zarządzenie nr 42/2012)