Zarządzenie nr 38/2012 z 08.10.2012

Zarządzenie i wykaz działek