Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2016

Lista wiadomości
II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Kłecku, Michalczy, Świniarach, Działyniu i Wilkowyji.
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Kłecku i Wilkowyji.
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Kłecku, Czechach, Dębnicy, Polskiej Wsi i Wilkowyji.
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w Kłecku, Bielawach, Bojanicach, Charbowie, Kamieńcu, Komorowie, Michalczy, Świniarach, Ułanowie, Waliszewie, i Wilkowyji.