ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA GMINY KŁECKO z dnia 11 marca 2019 r.

treść zarządzenia + wykaz