Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2020

Lista wiadomości
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność gminy Kłecko, zlokalizowanych w Kłecku i Michalczy.