Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2020

Lista wiadomości
Informacja o odwołaniu przetargu ogłoszonego na dzień 24 sierpnia 2020 r., na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świniary - działka nr 140 (część) o powierzchni 0,5000ha.
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów, stanowiących własność gminy Kłecko, zlokalizowanych w Kłecku, Michalczy i Świniarach.
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych, stanowiących własność gminy Kłecko, zlokalizowanych w Kłecku i Michalczy.