Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z dnia 21.07.2020 r.

Treść ogłoszenia

Załącznik graficzny do ogłoszenia