Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kłecku – działka nr 287/2.

Treść zarządzenia
Lista wiadomości