Ogłoszenia o przetargach - sprzedaż

Lista wiadomości
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: Kłecko, ark. mapy 6, dz. nr 407 o powierzchni 0,5375 ha. Nieruchomość położona w Kłecku, nad jeziorem Gorzuchowskim, w rejonie ul. Ustronie.
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu, na zbycie niezabudowanej nieruchomości - działki nr 917 w Kłecku. Rokowania ograniczone na rzecz właścicieli działek przyległych, ze względu na barak możliwości samodzielnego zagospodarowania.
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Dębnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów: Dębnica, ark. mapy 1, dz. nr 56/2 o powierzchni 2,1939.
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 3, położonym w Kłecku przy Placu Powstańców Wielkopolskich.
Przetarg na zbycie zabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów: Świniary, ark. mapy 2, działka nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wykorzystywanym do celów oświatowych - była szkoła podstawowa.
II ograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości: Kłecko, ark. mapy 4 działka nr 917 o powierzchni 0,0223 ha. Ze względu na kształt i wielkość działki nr 917, które nie pozwalają na jej samodzielne zagospodarowanie, nieruchomość ta zbywana jest w drodze przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli działek przyległych.
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Dębnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów: Dębnica, ark. mapy 1, dz. nr 56/2 o powierzchni 2,1939 ha
I nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku nr 3, położonym w Kłecku przy Placu Powstańców Wielkopolskich