Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 11/18 położonej w miejscowości Działyń, gmina Kłecko, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 118 położonej w miejscowości Ułanowo, gmina Kłecko, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 22, nr 26 i nr 47 w miejscowości Bielawy, gmina Kłecko, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 4 przy ul. dr Juliana Domańskiego w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku nr 6 przy ul. Ustronie w Kłecku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 27 położonej w miejscowości Świniary, gmina Kłecko, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego - działki nr 470/2 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego - działki nr 469/2 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 314/4 w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej (na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) - działek nr 314/5, nr 314/6 i nr 314/7 położonych w Kłecku, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 82/1 o powierzchni 0,4600 ha, położonej w Świniarach, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 10 przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 20 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 20 przy ul. Dworcowej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki niezabudowanej nr 948, o powierzchni 0,1465 ha, położonej w Kłecku, wraz z załączonym wykazem