Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2015

Lista wiadomości
III ograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości stanowiących działki nr 469/2 i nr 470/2, położone w Kłecku, w rejonie ul. Majdany. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej - przetarg ograniczony do właścicieli działek przyległych.
II nieograniczony przetarg ustny na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Ułanowo, gmina Kłecko - działka nr 118 o powierzchni 0,1700 ha (na terenie działki nieużyek oraz staw).