Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019

Lista wiadomości
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 1, zlokalizowany w budynku nr 32 w miejscowości Michalcza, gmina Kłecko.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 142/1 w Dębnicy, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 3, zlokalizowany w budynku nr 16A przy ul. Czerniejewskiej w Kłecku.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - działka nr 142/1 w Dębnicy, wraz z załączonym wykazem.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokale mieszkalne nr 5 i nr 6, zlokalizowany w budynku nr 4 przy ul. Wodnej w Kłecku