Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz