Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz