Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Treść zarządzenia + wykaz